ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้เข้ารับการกลั่นกรองผู้ประกอบการ

           ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้เข้ารับการกลั่นกรองผู้ประกอบการ TOR 2560 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกลั่นกรองทั้งหมด  5 ราย ดังนี้    
1.นางจารุวรรณ  หารเอี่ยม ผลิตภัณฑ์ ปลากรอบ        
2.นายนัทธี  มะลิทิพย์ ผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาสำเร็จรูป    
3.นางสาวพลอยไพลิน  อินทร์ยู่ ผลิตภัณฑ์ ร้าน MUG  โรตี  นมสดขนมปัง    
4.นายเจตวัฒน์  อรัญถิตย์ ผลิตภัณฑ์ชาถั่วดาวอินคา    
5.นายพิสิฎพงศ์  แป้นทอง ผลิตภัณฑ์สวนผักไฮโดรโปรนิก
         เมื่อวันที่27-29 ม.ค.60 ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานธุรกิจ หลักสูตรการทำธุรกิจเครื่องดื่ม(ม็อคเทลด้วยสมุนไพรไทย) ณ โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17-19 ก.พ. 60 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้จัด โครงการ"การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานธุรกิจ" หลักสูตร การทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ (สลัดสไตล์ใหม่) ณ โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา