สัมมนาวิชาการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด เมืองโคราชเก๋ไก๋ท่องเที่ยววิถีไทย ม่วนใจแดนอีสาน” ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก “คุณรุ่งทิพย์ บุกขุนทด” (ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา) เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว