- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โครงการทัวร์จำลองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ได้จัดทำทัวร์จำลอง โดยใช้ชื่อว่า "Lucky Tour" ซึ่งได้พานักศึกษชั้นปีที่ 2 และ 3 ของสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนิน,ติดต่อประสานงานต่างๆเสมือนเป็นบริษัทนำเที่ยว โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว