ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โครงการดีๆ ที่ให้คุณเรียน มีงานทำ พร้อมมีเงินใช้ รายละเอียด
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีการปรับทีมผู้บริหาร ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง

PROGRAMS OFFERED

เรามีหลักสูตรการศึกษามากมายให้เลือกศึกษา และเหมาะกับความต้องการในตลาดแรงงาน We have many to choose educational curriculum to suit the needs of the labor market.
CAMPUS LIFE & FACILITIES
เรามีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปฏิบัติการที่พร้อมและเหมาะสมกับการเรียนรู้ We have the infrastructure, including facilities and appropriate laboratory along with learning.

VU JOURNAL

วารสารวิชาการ วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับ ม.ปลาย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับ ม.ปลาย โครงการ “นิติศาสตร์รำลึก 7 สิงหา เทิดพระเกียรติพระบิดากฎหมายไทย” รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559  แล้วนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 24 พ.ค. 2559 แล้วนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แบบฟอร์มสำหรับตรวจร่างกาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถ เพื่อรับทุนการศึกษายกเว้นค่าหน่วยกิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถ เพื่อรับทุนการศึกษายกเว้นค่าหน่วยกิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรพยบ.รอบ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2 ) ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรพยบ.รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2559

รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านคลิกแบบฟอร์มตรวจร่างกายแบบบันทึกการแสดงความคิดเห็นล่วงหน้าโดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2559

ประกาศสำนักพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถ เพื่อรับทุนการศึกษายกเว้นค่าหน่วยกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์