ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาลของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อบัณฑิต และห้องซ้อมรับปริญญา
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มกราคม 2561
ม.วงษ์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่45 รอบคัดเลือก
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5 แบบฟอร์มตอบรับ รูปแบบการส่งบทความ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพเกษตรกร
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน/2559
ตารางสอบสำหรับหรับปีการศึกษา-2-255910-2-2560..
ขอเชิญชวนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้..
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาลินี_ลิขิตพัฒนะกุล ในโอกาสได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๕๙..
เชิญชวน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วม...โครงการนิติศาสตร์รำลึก 7 สิงหา...
ขอเรียนเชิญผู้มีความสนใจร่วมอบรม การจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์...
ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ร่วมนำเสนองานวันสหกิจศึกษาไทย...

อ่านข่าวทั้งหมด »