- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ช่องทางการสมัคร :

  1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    สมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารสื่อสารการตลาด(IMC) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น 1 อาคารมุข ปราณี วันและเวลาราชการ
  2. สมัครผ่าน website
    ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์
  3. สมัครผ่านไปรษณีย์
    ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัว เอกสาร หลักฐานการสมัครเรียน ผ่านทางไปรษณีย์ และจัดส่งตามที่อยู่ สำนักบริหารสื่อสารการตลาด(IMC)  ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ดาวน์โหลดใบสมัคร