การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 Click เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการส่งผลงานเช้าร่วม

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6​

          ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future :   Challenges for Thai Education)
ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 วิทยากรบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์  ดร. ประสาท สืบค้า  นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 
ส่งผลงานและแบบเข้าร่วมระหว่าง 17 กันยายน -12 ธันวาคม 2561
 ได้ที่academic_eduvu@hotmail.com
ประชุมและนำเสนอผลงาน 12-13 มกราคม  2562
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วม   และ template บทความ
ได้ที่ (กำหนด link)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ติดต่อสอบถามผ่าน แอพพลิเคชั่น line สแกนจาก QR Code

Line: Symposium 6th

Line: Symposium 6th