การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 Click เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการส่งผลงานเช้าร่วม

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6​

เปิดรับผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการด้านการศึกษา
กำหนดการสำคัญ
17 กันยายน -12 ธันวาคม 2561 ส่งบทความหรือแบบตอบ
รับเข้าร่วมได้ที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ติดต่อสอบถามผ่าน แอพพลิเคชั่น line สแกนจาก QR Code

Line: Symposium 6th

Line: Symposium 6th