symposium

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6​

เปิดรับผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการด้านการศึกษา

กำหนดการสำคัญ

17 กันยายน -12 ธันวาคม 2561    ส่งบทความหรือแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ 

academic_eduvu@hotmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ติดต่อสอบถามผ่าน แอพพลิเคชั่น line สแกนจาก QR Code
Line: Symposium 6th
Line: Symposium 6th