เยี่ยมชม มว.

เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

          มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในเนื้อที่กว่า 103 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง อาคาร 6 ชั้นเป็นที่ตั้งของสำนักบรรณสารและสารสนเทศ มีห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้กว่า 2,000 คน อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารศิลปวัฒนธรรม โดยภายในได้จัดพื้นที่แสดงเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน ซึ่งได้จัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ด้านกีฬา และสันทนาการ มีอาคารอินดอร์สเตเดียม สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาในร่ม มีศูนย์ฟิตเนตที่มีอุปกรณ์ระดับมาตรฐานให้บริการอย่างครบถ้วน และยังมีสนามกีฬาขนาดใหญ่อีก 1 สนาม