คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียนพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รับสมัครเรียนพยาบาลมหาวิทยาลัยงวงษ์ชวลิตกุล

รอบรับตรงครั้งที่ 2

รับตรงรอบ2
รับตรงรอบ2

รอบพิเศษยื่นแฟ้มสะสมผลงาน เรียนดีเกรด 3.50 ขึ้นไป

รอบรับตรงครั้งที่ 1 (ประกาศผลแล้ว)