คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพเกษตรกร

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพเกษตรกร

          วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพเกษตรกร โดยท่านอธิการบดี นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง 2602  ตึกบรรณสารสารสนเทศ