📚การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
เรื่องทักษะแห่งอนาคต ความท้าทายของกา…

โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019