ประมวลภาพ #พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 19/01/2562

โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019