ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เรื่องรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรอบรับตรงครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์