งานวิ่ง YAMO Ultra Marathon 2019 วันที่ 31 มีนาคม 2562

  รวมภาพบรรยากาศงานวิ่ง YAMO ULTRA Marathon 2019 วิ่งวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จัดโดย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถดูภาพบรรยการเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook Fanpage : YAMO ULTRA Marathon 2019