📌ยื่นแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ยื่นแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 กดที่นี่
เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วพิมพ์เอกสารแนบหลักฐานยื่นที่ห้องทะเบียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูลติดต่อศูนย์ไอที ผ่านทาง ITVU Fanpage ม.วงษ์ชวลิตกุล