✅โครงการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับสมาคมวิชาชีพ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand) และวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิศวศึกษาตามกรอบของ ABET และ TABEE

โครงการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับสมาคมวิชาชีพ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand) และวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิศวศึกษาตามกรอบของ ABET และ TABEE
… ในงานนี้ ท่าน รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และพี่บ้อง คุณณัฐวัฒน์ แก้วดี โยธา#1 มทส#2 วุฒิวิศวกรโยธาคนแรกของโยธา มทส ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มทส ในกิจกรรมก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกรนี้ และท่าน อจ สงวน ได้มอบค่าบรรยายฯ ให้กับ มทส เพื่อมอบเป็นค่าสมัครสมาชิก วสท ให้กับ นศ ด้วยครับ
… พวกเราขอขอบคุณท่านอาจารย์ยิ่งครับ