มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH Committee

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH Committee ในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประเมินความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา #งานมหกรรมพืชสวนโลก #AIPH

Loading