Thursday, September 21, 2023
News

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

#ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

🧡เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังการสร้างสรรค์ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับ

🏆รางวัลชนะเลิศ

🔸เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และของรางวัลอื่น ๆ รวมกว่า 15,000 บาท

📝ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 22 กันยายน 2566

📝 การส่งผลงาน

✅ ส่งได้ด้วยตนเองได้ที่ : ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในวันและเวลาทำการ

✅ ส่งทางไปรษณีย์ โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ

ส่งมาที่ : ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เลขที่ 84 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

📍ประกาศเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์

👉ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด https://drive.google.com/…/1xVEABWTOUgLqak2zh82…/view…

👉ดาวน์โหลด เอกสารแนบที่ 2 รูปแบบการนำเสนองาน ขนาด A3 https://drive.google.com/…/1NwWoqBZI01w2U4Sa9MA…/view…

สถาปณาครบรอบ40ปี

Loading