หลักสูตรอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น
 

พบกับประติมากรรมเท่าขนาดจริงคุณหญิงโมขี่ม้าเจ้าดำโชว์ครั้งแรก ในพิธีเปิดงาน “ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี” ไฮไลท์ขบวนที่น่าจับตา “รถบุปผชาติ” ศิลปะประติมากรรมเท่าขนาดจริงของ “คุณหญิงโม” บนหลังม้า “เจ้าดำ” ม้าคู่ใจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

23 มีนาคม 66 นี้ ชาวโคราช พบกับประติมากรรมเท่าขนาดจริงคุณหญิงโมขี่ม้าเจ้าดำโชว์ครั้งแรก ในพิธีเปิดงาน “ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี” ไฮไลท์ขบวนที่น่าจับตา “รถบุปผชาติ” ศิลปะประติมากรรมเท่าขนาดจริงของ “คุณหญิงโม” บนหลังม้า “เจ้าดำ” ม้าคู่ใจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขบวนที่ 1 นำโดย “รถบุปผชาติ”

 3,945 total views,  472 views today

แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
แหล่งความรู้ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ