ภาษาโคราชวันละคำ

 

 

เป็นรายการที่นำเสนอความหมายของภาษาโคราช ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านละครสั้นจำลองสถานะการณ์ต่างๆ

ผลิตโดย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล