สมัครเรียน

ช่องทางการสมัคร :

1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารสื่อสารการตลาด    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

         สมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารสื่อสารการตลาด(IMC) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น 1 อาคารมุข ปราณี วันและเวลาราชการ

2. สมัครผ่าน website

         ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ 

3. สมัครผ่านไปรษณีย์

ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัว เอกสาร หลักฐานการสมัครเรียน ผ่านทางไปรษณีย์ และจัดส่งตามที่อยู่ สำนักบริหารสื่อสารการตลาด(IMC)  ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000