นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่2 ของการประกวด มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเส้นทางธรรมนำชีวิต

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่2 ของการประกวด มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเส้นทางธรรมนำชีวิต

          ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่2 ของการประกวด มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเส้นทางธรรมนำชีวิต ที่งาน” พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล” ณ Terminal Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 โดยได้บรรยายและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธในจังหวัดนครราชสีมา