Thursday, September 21, 2023

News-Activity

News-AdvertiseNews-AcademicVUNews-ActivityNews-ph

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดการส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) ดังนี้  1. เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 1 พย.64  2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน

Loading

Read More
News-AcademicVUNews-ActivityNews-Advertise

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 #ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and

Loading

Read More
News-AcademicVUNewsNews-ActivityNews-edu

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗  ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่” จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

Loading

Read More
NewsNews-Activity

📌นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                         ขอแสดงยินดีกับนายอรงค์กรณ์ ดอนเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading

Read More
NewsNews-Activity

📌เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา

Loading

Read More