?เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (5 กลุ่มวิชา) เพื่อเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

รายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจ

1) ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 2,000 บาท 
*** ค่าลงทะเบียนสำหรับศิษย์เก่า 1,800 บาท *** หมายเลขบัญชี 306-1-60114-7 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล                                                                     โดยผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานผ่าน inbox fanpage ได้โดยตรง
2) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม

– อาจารย์ธนบดี ชุ่มกลาง (เบอร์โทรศัพท์มือถือ 091-545-2591) 
– คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-009-711 ต่อ 119 และ 223