#Dekvong67 เตรียมพบกับกิจกรรมหลากหลาย #ก้าวแรกก้าวใหม่ สุขใจที่ #MOREVONG รุ่นกวาง 4 ประจำปีการศึกษา 2567

พร้อมแล้วมาเจอกัน 10 มิถุนายนเป็นต้นไป #Dekvong67 เตรียมพบกับกิจกรรมหลากหลาย #ก้าวแรกก้าวใหม่ สุขใจที่ #MOREVONG รุ่นกวาง 4 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมแล้วมาเจอกัน 10 มิถุนายนเป็นต้นไป #แล้วมาพบกันค่ะ ตารางกิจกรรม 10 มิ.ย. 67 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 11-12 มิ.ย. 67 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ “เด็กวงษ์” 13 มิ.ย. 67 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 14 มิ.ย. 67 กิจกรรม Freshy Vu Game 4 ก.ค. 67 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 5 ก.ค. 67 กิจกรรมสร้างภาพภูมิรู้ทัน ปัญหาออนไลน์ 10 ก.ค. 67 กิจกรรมประกวด Freshy VU เตรียมพร้อมทุก #การเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโอกาสให้ชีวิต #แบบมืออาชีพ ติดต่อสอบถาม 044-009711 ต่อ 101 สำนักพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าสมัคร มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Read More

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A Maser Class

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A Maser Class ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สป.อว. #VongchavalitkulUniversity #MOREVONG #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read More

คณะศึกษาศาสตร์FansEdu ได้จัด ประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี สสอท. เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 #คณะศึกษาศาสตร์FansEdu ได้จัด #ประชุมวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี สสอท. เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งที่ 2 ขอขอบคุณ รศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “การศึกษาไทยในยุค Digital Transformation โอกาสและความท้าทาย” นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 6 ห้องย่อย โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน รวมทั้งสิ้น 71 บทความ

Read More

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #คณะพยาบาลศาสตร์#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#ผู้ช่วยพยาบาล

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ #คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ (บนโลกใบเล็ก)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 Link : เอกสารเพิ่มเติม

Read More

หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2566 สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ได้ด้านล่างนี้ หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์) หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน เว็บไซต์กรอกภาระงาน https://i.vu.ac.th/hr/

Read More

นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมาพร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมาพร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด เพื่อหารือข้อตกลงทางวิชาด้านการพัฒนาการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยจะมีการลงนามข้อตกลงทางวิชาการต่อไป

Read More

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับ มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา โดย นายรณกฤต สองเมือง ประธานมูลนิธินักข่าวนครราชสีมา

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับ British Council

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับ British Council ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ความภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 1106 อาคาร มุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

Read More