?นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                         ขอแสดงยินดีกับนายอรงค์กรณ์ ดอนเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read more

?เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา

Read more

?อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต้อนรับ Mr.GUO ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษาของ มณฑลเหอหนาน #ประเทศจีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน และมีโอกาสทำ MOU ด้านการศึกษาร่วมกัน

Read more

?โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ” (รับจำนวน 50 ท่าน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 1205 โดยวิทยากรพิเศษ “อาจารย์สุริยา คลังฤทธิ์” 

Read more