📑ด่วนอย่ารอช้ารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2563 (รับตรงรอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ

Read more

📌นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                         ขอแสดงยินดีกับนายอรงค์กรณ์ ดอนเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read more

📌เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา

Read more

?อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต้อนรับ Mr.GUO ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษาของ มณฑลเหอหนาน #ประเทศจีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน และมีโอกาสทำ MOU ด้านการศึกษาร่วมกัน

Read more