เชิญชวน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วม…โครงการนิติศาสตร์รำลึก 7 สิงหาคม…

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่ “พ่อหลวง”

    คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลร่วมกันถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ . วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. บริเวณลานมิตรไมตรี ชั้น 1 อาคารมุข-ปราณี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมกันกราบสักการะถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล คณบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้นำกล่าวคำไว้อาลัย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า . จากนั้น นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ได้นำร้องเพลิงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 9 นาที เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับประเทศไทยมากมายหลายอย่างจนทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ โดยนับตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชตลอดระยะเวลา 70 ปี ก็ทรงงาน เสด็จพระราชดำเนินไปทุกภาค ทุกที่ เพื่อคิดหาแนวทาง ผลิกแผนดินทองให้อุดมสมบูณ์ โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริของพระองค์ ที่ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีอย่างทั่วหน้า