พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาและโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561