📚การประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีมติให้เลื่อนวันจัดงานวิ่งย่าโม อัลตร้ามาราธอน จากวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็น 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากวันจัดเดิมตรงกับวันเลือกตั้ง จึงขอเรียนมา ณ ที่นี้