📑📜 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนใจ 🎀ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2

Read more

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

Read more

💡ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 รอบรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ประจำปี 2563

Read more