ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 รอบรับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

💡ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 รอบรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563