📑📜 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนใจ 🎀ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)ประจำปีการศึกษา 2563