อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ อ.วราพร โภชน์เกาะ ได้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Aniniversary RUN 2023”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ อ.วราพร โภชน์เกาะ ได้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Aniniversary RUN 2023” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Loading