Saturday, December 2, 2023

Author: salida aran

News

VU Smart Farm เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้…ที่ วียู สมาร์ทฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม ตัดผักไฮโดรโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ และจัดจำหน่าย ณ vu smart farm มหาวิทยาลัยวงษ์วลิตกุล พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับ

Loading

Read More
News

Futsal MOREVONG สุดเจ๋ง ! คว้าชนะเลิศอันดับ 1 IMANE INVITATION FUTSAL NORTHEAST UNIVERSITY 2023

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับทีม ฟุตซอล VU Futsal ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ IMANE INVITATION FUTSAL NORTHEAST UNIVERSITY 2023 จ.อุบลราชธานี

Loading

Read More
News

อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท ซินเนอร์ยี่ซัน จำกัด โดย นายปริญ กัญจนาทิพย์ และ นายชัชชาย ขจีพรรณ กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท ซินเนอร์ยี่ซัน จำกัด โดย นายปริญ กัญจนาทิพย์ และ นายชัชชาย

Loading

Read More
News

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ Vongchavalitkul Smart University

Loading

Read More
News

สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมวิทยากรอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 #สวทช (NSTDA) ร่วมกับ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณบริหารธุรกิจ

Loading

Read More
News

มอวงษ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

Loading

Read More
News

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสาธร Sathorn Award”

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์ ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้ได้รับใบอนุญาต และท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขึ้นรับรางวัลการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรการศึกษา รางวัล “เพชรสาธร” Sathorn Award

Loading

Read More
News

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจทัพนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 23 สถาบัน ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ” วงษ์ชวลิตกุลเกมส์ ” (รอบคัดเลือก)

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 044-009-711 ต่อ 101 Fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551087156325 #วงษ์ชวลิตกุลเกมส์

Loading

Read More
News

มอวงษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการกล้วยไม้โลกนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2569

วันที่ 22 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็น เจ้าภาพการประชุมวิชาการกล้วยไม้โลกนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2569 (MOU: Collaboration for

Loading

Read More
News

สำนักอธิการบดี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สำนักอธิการบดี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading

Read More