มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิชาการและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิชาการและพัฒนา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในวันสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร 2566-2567

Loading