มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

3 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าอาคารมุข-ปราณี นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เพื่อเป็นศิริมงคลสืบไป

Loading