มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนจัดหาโลหิตสำรอง “โครงการ M Heart สายโลหิต สายใจนครราชสีมา”

วันที่ 4 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนจัดหาโลหิตสำรอง “โครงการ M Heart สายโลหิต สายใจนครราชสีมา”

โดยมีอาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เดอะมอลล์นครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ MCC HALL เดอะมอลล์โคราช

Loading