บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาล ระหว่าง รพ.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ)ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำทีมโดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล

30 พฤษภาคม 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาล ระหว่าง รพ.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ)ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำทีมโดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ขอบคุณมิตรภาพ ขอบคุณกัลยาณมิตร ทีมรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลทุกท่านที่ให้การดูแลและต้อนรับอย่างอบอุ่น

Loading