มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กับ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช และโรงแรม เซ็นทารา โคราช ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ : https://drive.google.com/…/1AgyDnNTas7Dm-aCWTijjcQAyVAp…

#ขอบคุณภาพถ่ายจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล VU Picpost