มอวงษ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 24-28 ตุลาคม 2566 ณ ลานมอลล์พาร์ค ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช โดยมีนพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการฯ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย กลุ่มน้องๆ New Gen และประชาชนเข้าร่วมงาน

Loading