สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมวิทยากรอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 #สวทช (NSTDA) ร่วมกับ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมวิทยากรอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” จังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ สำหรับหน่วยงานราชการ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 113 หน่วยงาน ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy fondue ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป

Loading