แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

Loading