โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566.

คลิก เพื่อเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ link https://edu.vu.ac.th/edu2016/index.php/news-2/158-2024-01-11-06-51-26?fbclid=IwAR0uvRdpmLGVSGOSl42NXOTpSLg378kykHBCRzUT7M2AginuNQvP3rrNY6s

Read More

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 2

โดยมีกำหนดการดังนี้  5-12 ม.ค.2567  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียน 14 ม.ค.2567 ปฐมนิเทศ 19 ม.ค. 2567 เปิดการอบรม  

Read More