คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ประธานเปิดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

1) การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จิตวิญญาณของความเป็นครู” วิทยากร ครูใหญ่อรรพล บัวพัฒน์

2) การแสดงละครสั้น เรื่อง ครูสร้างคน

3) การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ครูดีในดวงใจ

4) การประกวดภาพถ่าย เพื่อระลึกถึงพระคุณครู