ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน VU MOREVONG ให้เป็น One stop service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย

📣ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน VU MOREVONG ให้เป็น One stop service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่รวมถึงศิษย์เก่าไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย สามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดติดตั้ง VU MOREVONG Application ได้แล้ววันนี้ใน App store

https://apps.apple.com/th/app/vu-morevong-app/id6478375988

หรือ Google play

https://play.google.com/store/apps/details…

#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#ธนาคารกรุงไทย

#vongchavalitkuluniversity

#มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#Korat#VU#โคราช

Loading