ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.รังสิยา วงศ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.รังสิยา วงศ์อุปปา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้างสรรพสินค้า Central Korat

#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

#vongchavalitkuluniversity

#มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#เรียนมอวงษ์#มอเอกชนโคราช#VUfamily#morevong#Korat#VU#โคราช#นครชัยบุรินทร์