วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาอวี้ซี

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาอวี้ซี เพื่อหารือความร่วมมือทางการศึกษาระดับปริญญาตรี การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ รวมถึงด้านความร่วมมือทางการวิจัย และศึกษาดูงานที่ บริษัท Tonghai Jinhai Agricultural Technology Development ในหมู่บ้านเจียลี่หยวน ตำบลเหอซี เขตทงไห่ เมืองอวี้ซี มณฑลยูนนาน ซึ่งบริษัทแห่งนี้เป็นหนึ่งในองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นองค์กรชั้นนำด้านการเกษตรที่สำคัญของมณฑลยูนหนานที่มีการปรับปรุงพันธุ์ต้นกล้ากุหลาบนานาสายพันธุ์ ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ R&D และฐานการผลิต ๙๕๗ เอเคอร์ (๑,๐๙๐ ไร่)

#MOREVONG#ความร่วมมือ#การศึกษาไทย_จีน

#VongchavalitkulUniversity#โคราช#นครชัยบุรินทร์

#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#นครราชสีมา