วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการยูนนาน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการยูนนาน เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ รวมถึงด้านความร่วมมือทางการวิจัย และเดินทางศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือทางสหกิจศึกษา ณ บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนนาน Yunnan Hong Chuang Packaging บริษัทในเครือ #Semcorp

#MOREVONG#ความร่วมมือ#การศึกษาไทย_จีน#VongchavalitkulUniversity#โคราช#นครชัยบุรินทร์#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#นครราชสีมา