ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัล The Creator 84 บุคลากรทรงคุณค่า…ผู้สร้างปรากฏการณ์ เน้นตำนาน…ไม่เน้นตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัล ” The Creator 84 บุคลากรทรงคุณค่า…ผู้สร้างปรากฏการณ์ เน้นตำนาน…ไม่เน้นตำแหน่ง“ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ84ปี ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ Crystal Hall โรงแรม ดิแอทธินี กรุงเทพ ฯ (ถนนวิทยุ)

 100 total views,  1 views today