มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 16 ที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี จำนวน 127 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 จำนวน 115 คน โดยมีรองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการทำพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะฯ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คุณเพ็ญศรี รักษ์วงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนครราชสีมา คุณนพวรรณ ทักษานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาคุณปราณิสา พงศ์ปภาดา หัวหน้าฝ่ายการโรงพยาบาลขามสะแกแสง และตัวแทนจากแหล่งฝึกโรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลสีคิ้ว รพสต.โตนดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จกับก้าวแรกของการเข้าสู่วิชาชีพ และความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานมากกว่า 1000 คน

Loading