ท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา DBA MBA ศึกษาดูงานต่างประเทศ Google Singapore

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จาก องค์กรระดับโลก ให้กับบัณฑิตศึกษา โดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Google ประเทศ Singapore เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์จาก Google ได้บรรยายประสบการณ์การทำงานใน Google

บุคลิกแบบ Googley คือสิ่งที่ Google ต้องการสิ่งสำคัญของ culture ของ Google

สำหรับบุคลิกที่เรียกว่า Googley ของทุกประเทศทั่วโลกคือ จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองของการทำงาน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ความพร้อมเปิดรับสิ่งต่างๆ มีความกระหายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ต้องชื่นชอบความท้าทาย และมีความคิด ความฝันที่ใหญ่ เกี่ยวกับการทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการของเราอยู่เสมอ…การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม การลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้โลกดีขึ้น

วิทยากรพาเดินเยี่ยมชม office พนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน โดยความน่าชื่นชมคือ มีคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่ได้ทำงานใน Google Singapore

สรุปปัจจัยที่ทำให้เกิด พนักงานที่มีความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งแวดล้อมและ culture ต่อไปนี้

  1. การมีพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก ที่นั่งตามมุม ออฟฟิศห้องเล็กๆ ที่ตั้งชื่อตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้พูดคุยสื่อสารกันตลอดเวลา ได้อย่างสะดวก
  2. มีสวัสดิการฟรีสำหรับพนักงาน ในแบบต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ทันตกรรม นวด โรงยิม ฟิตเนส ห้องอาบน้ำและห้องนอน( snap room) มีบริหารอาหารนานาชาติตามมุมต่างๆ และมุมกาแฟ ครบครันเหมือนอยู่บ้าน
  3. การมีมุมวีดีโอเกมส์ ของเล่น ทำให้พนักงานเกิดความผ่อนคลายและสร้างทักษะใหม่ๆ
  4. การมีพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานได้มาพักผ่อนและพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
  5. การมีกระดานแบ่งบันไอเดีย ที่ให้พนักงานได้มาแลกเปลี่ยน ความคิด ไอเดียต่างๆ ด้วยกัน
  6. การมีการทำ 20% project ทำให้พนักงานได้ประโยชน์ และได้เสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างมหาศาล
  7. การมีเครื่องมือทำงานที่ทรงพลัง ทำให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา
  8. การสามารถทำงานข้ามกลุ่ม การสามารถประเมินแบบ 360 องศาคือลูกน้องประเมินหัวหน้าได้
  9. การสร้างความท้าทาย challenge ในการทำงานของพนักงานอยู่เสมอ

Loading